GEOGRAFÍA TAMBIÉN.-José María Barja Pérez*

Si algo se ha convertido en referente en éste año es la página web de la Univer­sidad Johns Ho­pkins de Baltimore (Maryland, USA). No sólo por la enciclopédica recogida de números de la pan­demia, sino también por su presentación de esa base de datos que incluye un mapamundi accesible en varios niveles (países y sus divisiones administrativas). Se ha repetido que esta crisis ha puesto de mani­fiesto la necesidad de las mate­máticas para entender la situación. Y nunca como ahora hay que comprender el significado de números relativos, como la tasa de letalidad o los ratios de infección y mortalidad. Pero también el conocimiento de la geo­grafía mundial es necesario para comprender relaciones entre los datos de la in­fección y las limitaciones de movilidad que deben ser impuestas. Seguir leyendo

Publicado en ARTÍCULOS DE OPINIÓN

CONCENTRARMOS O VOTO ALTERNATIVO.-Xoán Antón Pérez-Lema*

O debate da CRTVG do 29 de xuño amosou de vez a existencia dunha alternativa plural (tripla) e ben definida fronte ao PP de Feijóo; non son dez partidos- como dixo o dos Peares- os que lle desputan o mandato, senón tres forzas electorais ben estruturadas e definidas e de fasquía distinta, dentro do común progresismo. Porque é evidente que ao BNG, PSdeG e Galicia en Común custaríalles menos de dúas horas porse dacordo nun programa potente para os vindeiros catro anos canto á potenciación dos servizos públicos sanitarios, educativos, sociais e de dependencia e coidados, á promoción do desenvolvemento empresarial dende parámetros de respecto polo territorio e ambiente e á defensa da  nosa lingua e cultura.

Seguir leyendo

Publicado en ARTÍCULOS DE OPINIÓN

O RELATO TRIUNFAL DE FEIJÓO.-Xesús Veiga*

O balance que está publicitando Núñez Feijóo do labor que fixo o seu goberno durante a crise sanitaria agacha, deliberadamente, todos aqueles aspectos que podan arruinar o relato triunfal da súa xestión. Compre recoñecer que semellante actitude non resulta sorprendente: dende que chegou a San Caetano, no ano 2009, aplicou a mesma lóxica argumental. As boas novas -moi poucas, certamente- había que apuntalas no haber das súas acertadas decisións; os erros e as omisións eran responsabilidade da herdanza do bipartito, da crise económica mundial e, dende 2018, do goberno presidido por Pedro Sánchez. Seguir leyendo

Publicado en ARTÍCULOS DE OPINIÓN

HAI PARTIDO.-Xoán Antón Pérez-Lema*

A pousada no camiño.

 

As enquisas electorais galegas publicadas no postconfinamento concordan en lle prognosticar ao PP de Feijóo unha cómoda maioría absoluta, que era moito máis dubidosa en febreiro, antes da emerxencia sanitaria. Porén, os dados dos que dispomos non son tan nidios nin unívocos.  A radiografía electoral galega das eleccións estatais, europeas e locais de 2019 reflicten unha maioría de case dez pontos porcentuais entre os votos ás forzas de centro-esquerda a respecto dos obtidos polo PP, Cs e Vox. Seguir leyendo

Publicado en ARTÍCULOS DE OPINIÓN

BULO SOLSTICIAL.-José María Barja Pérez*

 Antes del solsticio de verano, que en este año ocurrió al final del día 20/junio, se publicó en periódicos de cierto prestigio una extraña “noticia”: el fin del mun­do sería el 21/junio pues “lo aseguraba” el calendario maya. Incluir eso como in­formación, sin más refe­rencia que un tuit de un per­sonaje que se decla­ra “Fulbri­ght scholar” e investiga­dor, no parece cumplir ningún criterio periodísti­co. Algu­nos recordamos que eso mismo ya se había difundido antes del 21/diciem­bre/2012, que era solsticio de invierno. Incluso ese fracaso predicti­vo fue utiliza­do en junio del año pasado por un fabricante de teléfonos para asegurar la viabi­lidad de su producto diciendo que “ningún maya acertó con la fecha del fin del mundo.” Seguir leyendo

Publicado en ARTÍCULOS DE OPINIÓN

A CRISE CONSTITUÍNTE.-Xoán Antón Pérez-Lema*

Que democracia europea pode aturar a grave sospeita de que o seu Xefe de Estado durante 39 anos acadase unha fortuna da colusión comisionista? Que sistema inserido nas democracias dos “países serios” pode aturar a sospeita de que o seu Presidente do Goberno durante catorce anos  dese a orde de argallar un grupo de mercenarios-o GAL- para executar crimes de Estado?

Que democracia europea pode aturar que unha ampla maioría parlamentaria-PSOE, PP, VOX, Cs- vete a posibilidade dunha pescuda parlamentaria sobre esta caste de condutas? Que democracia europea pode interpretar a involabilidade constitucional do Xefe do Estado coa exclusión do mesmo do sistema do Estado de Dereito de xeito que poida cometer calquera caste de delictos sen sanción?

Seguir leyendo

Publicado en ARTÍCULOS DE OPINIÓN