GOBERNARMOS O TRÁFICO.-Xoan Antón Pérez-Lema*

Na enésima edición do campionato de olladas cara o dedo no canto de ollarmos cara á lúa, salientou o pacto do Goberno do Estado con EH-Bildu para transferir as competencias de tráfico e seguranza viaria á Deputación Foral de Nafarroa, sen  que case ningúen lembrase que este acordo fora obtido xa no 2018 polo traballo do PNV e da anterior presidenta nacionalista do Goberno navarro, Utxue Barkos.

    Tamén semellan esquecer moitos que o PPdeG, dirixido por Núñez Feijóo, votara  a prol, na primavera de 2008, a proposición de lei que o Parlamento galego aprobara por unanimidade- por proposta de Anxo Quintana (BNG)-reclamando a transferencia destas competencias a Galicia e á súa Policía autonómica. Entón existía consenso para favorecer o traspaso dos funcionarios militares da Garda Civil de Tráfico na Galicia (case todos galegos) ao Corpo civil da Policía autonómica. Unha solución abertamente apoiada polas organizacións máis representativas en Galicia da Agrupación de Tráfico da Garda Civil.

    A traizón de socialistas (que votaron en contra) e populares (que se abstiveron) ao compromiso de país pactado impediu en setembro de 2010 a aprobación desta lei. Mais arestora a transferencia destas funcións segue a ser unha necesidade, canda a transferencia da AP-9, prometida no pacto de lexislatura de Pedro Sánchez (xaneiro de 2020) e aínda incumprida. Velaí  o espallamento da nosa poboación, a alta densidade da nosa rede viaria e máis a grande dependencia do coche da nosa cidadanía, carentes como estamos de servizos ferroviarios de proximidade. Tamén a cínica política de recadación que seguen na Galicia os dirixentes políticos e altos mandos militares (non os  funcionarios) da Garda Civil de Tráfico. Pois que, con dados de 2015 e 2016, a media de multas impostas neste país por cada 1.000 habitantes foi de 147 fronte ás 85 impostas nos outros 13 territorios nos que opera a Garda Civil de Tráfico. É dicir, nos impoñen 170.000 multas máis. Eis a necesidade de mudarmos dun sistema de recadación a un de prevención, formación e protección, como os que teñen Catalunya e Euskadi, onde cadansúa polícía autonómica xestiona o tránsito de vehículos e onde melloraron substancialmente no número e, sobre todo, na gravidade dos seus accidentes.

      Na primavera de 2021 o Parlamento galego aprobou outravolta, coa abstención do PP a reclamación destas competencias ao Governo do Estado. Algúns voceiros sindicais da Garda Civil formularon dúbidas. Mais constituirá  parte substancial da proposta unha “pasarela” que permita a integración dos funcionarios da Garda Civil de Tráfico na Galicia na Policía autonómica galega, nunhas condicións laborais ben máis acaídas para os funcionarios ca as actuais que sofren.  

*Xoan Antón Pérez-Lema, avogado e analista político

Publicado en ARTÍCULOS DE OPINIÓN | Comentarios desactivados en GOBERNARMOS O TRÁFICO.-Xoan Antón Pérez-Lema*

NÚMEROS DEL DÍA A DÍA.-José María Barja Pérez*

Una declaración de la ONU, anunciando que se han alcanzado los ocho mil millones de personas en el mundo, vuelve a traer a la actualidad los nú­meros. Algo que nos mostró la pandemia, y que aún podemos consultar dia­riamente, son las cifras que señalan la situación del COVID-19 en cada país. La credibilidad de esos datos también se pueden inferir del análisis de las ta­blas publicadas diariamente.

      Cuando se debate sobre os contenidos en la enseñanza preuniversitaria y los modos de su evaluación final, poco se dice sobre números y operaciones algebraicas. Citar la «prueba del nueve» suena a antigualla, olvidando que ese ejer­cicio de verificación de operaciones, que incluso obligatoriamente practicaban niños menores de 10 años, es una de las comprobaciones de vali­dez del nú­mero en los billetes de euro. Y otros algoritmos de aritmética mo­dular seme­jantes sirven para verificar có­digos bancarios y personales que te­nemos que em­plear en la vida cotidiana. La disponibilidad de calculadoras, y de herra­mientas de verificación en el ci­berespacio, facilita las comprobaciones pero enten­der como se emplean esos có­digos, debería ser conocimiento gene­ral bá­sico.

      Incluso las informaciones deportivas desde países de cultura diferente nos permiten ver como el concepto aritmético de semana es compartido, pero con nombres diferentes aunque semejantes.

25/noviembre/2022

  • La ONU publica World Population Prospects 2022 donde estima que la población mundial alcanzará 8 000 millones el 15/noviembre/2022 y que India sobrepasará a China como país más poblado durante 2023. También asegura que en los países subsaharianos de Africa continuará creciendo la población, contribuyendo en más de la mitad del crecimien­to global de la población previsto hasta 2050. Cinco países (Egipto, Etiopía, Nigeria, Repú­blica Democrática del Congo y Tanzania) que ahora suman unos 1 400 millones de habi­tantes, en el año 2100 la cifra alcanzarían los 4 300 millones.
  • No es muy conocido que actualmente hay 194 países: en África 54, en Europa 50, en Asia 48 (comparte 7 con Europa: Rusia, Turquía, Kazajistán, Azerbaiyán, Geor­gia, Chi­pre y Armenia), en América del Norte y Central 22, en Oceanía 14 y en América del Sur 13 .
  • La afirmación «África posee el 60% de las tierras potencialmente cultivables del pla­neta» señala las dimensiones de un continente. Cuando escuchamos que pesqueros galle­gos faenan en Namibia no somos conscientes que han tenido que navegar enfrente de mu­chos países africanos: Marruecos (incluido Sáhara), Mauritania, Cabo Verde, Senegal, Gam­bia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Be­nín, Ni­geria, Camerún, Santo Tomé y Príncipe, Guinea Ecuatorial, Gabón, República del Congo y Angola.
  • En la magnífica información que sobre el COVID-19 ofrece la Johns Hopkins Universi­ty, con los datos que cada país publica, sorprenden los de China (infectados 3 447 441 y 15 885 fallecidos), pues serían menos que los de Portugal (infectados 5 537 108 y 25 395 falleci­dos), aún teniendo una población ciento treinta y siete vez mayor. Además atribuye a ser de Hong Kong 2 068 310 de sus in­fectados y 10 647 de sus fallecidos, mientras en la pro­vincia de Hubei (capital Wuhan) habría 68 511 in­fectados y 4 512 fallecidos entre sus 57 millones de habi­tantes. Claro que las últimas noticias de la fábrica de Apple con cerca de 300 000 emplea­dos en Zhengzhou, en el centro de China, hablan de encierros de cuarente­na para mante­ner la política de cero COVID.
  • Asombra que  las mayores tasas de infección correspondan a países como San Marino (64,22 %), Islandia (60,60 %) o Andorra (60,60 %) siendo el 29,03 % la de España (en China 0,24%). Las cifras relativas explican mejor este tipo de datos, aunque la referencia venga dada “por 100 000 habitantes” en lugar de en porcentajes.
  • Al igual que en la prueba del nueve se emplea la aritmética módulo 9, en los códigos de barras EAN se usa módulo 10, para el NIF módulo 23 y varios códigos bancarios usan el módulo 11. Ese tipo de “álgebra del reloj” apenas es mencionada en la formación básica.
  • El Mundial en Catar provocó la publicación de fechas semanales en árabe y, con  ayuda del ciberespacio, pudimos aprender como se escriben y se leen allí los días de la se­mana. Evidentemente se emplea la numeración del 1 al 7, como en portugués, para evi­tar el orden planetario que desde Roma fue extendido por todo el mundo.
  • José María Barja Pérez, exrector de la UDC
Publicado en ARTÍCULOS DE OPINIÓN | Comentarios desactivados en NÚMEROS DEL DÍA A DÍA.-José María Barja Pérez*

AS PEGADAS DO PRESTIGE.-Xesús Veiga*

A conmemoración da traxedia do Prestige orixinou un conxunto de análises, debates e achegas que serviron para lembrar a transcendencia do sucedido e sinalar a necesidade de promover políticas preventivas ante unha eventual repetición de algo parecido.A pesar da polifonía de voces rexistradas, asistimos a un estrondoso silencio. A reacción do PP non estivo á altura da importancia do acontecido hai 20 anos e non se correspondeu coa súa condición de partido gobernante no Estado e na Xunta cando o Prestige apareceu, dramaticamente, na historia contemporánea galega. Aínda que Aznar e Fraga dispuñan dunha contundente maioría absoluta  nos respectivos Parlamentos non foron quen de xestionar a crise coa mínima eficacia que cabía esixir e fixeron unha exhibición obscena de prepotencia e carencia de empatía cos milleiros de persoas afectadas no plano material e/ou no ámbito emocional. Tendo en conta a circunstancia de que Núñez Feijoo formou parte do Consello da Xunta dende febreiro do 2003 e agora é o presidente estatal do seu partido, tería unha boa oportunidade para demostrar a capacidade de autocrítica que se lle supón a un candidato a ocupar a cadeira da Moncloa.

A todos os creadores de opinión que, dende os medios conservadores, non perden ocasión para descualificar as maiorías que se configuran no actual Congreso, alegando unha suposta ingobernabilidade, habería que pedirlles unha reflexión comparativa entre aqueles tempos de incompetencia e soberbia que se vivían nos despachos oficiais de Madrid e Santiago e a recente traxedia provocada pola pandemia sanitaria. Tendo presente os elementos diferenciais entre ambos asuntos -singularmente, a circunstancia de que o accidente do Prestige era mais previsíbel que a aparición do virus da COVID- a conclusión resulta indiscutíbel: as maiorías absolutas do ano 2002 non foron suficientes para asegurar a solvencia da xestión gobernamental e ficaron convertidas nunha coartada argumental para xustificar o labor dos responsábeis públicos.

A experiencia do Prestige ofrece moitas ensinanzas que teñen sido recollidas por diversas persoas que se involucraron activamente hai agora dúas décadas: a vulnerabilidade da costa galega ante unha deficiente lexislación estatal e internacional que non garantía a seguridade requirida no tránsito marítimo; a inexistencia de medidas preventivas que deberían ser adoptadas despois das catástrofes anteriores (Urquiola, Mar Exeo, Casón…); a importante reacción social artellada arredor da plataforma Nunca Mais; a exemplar mobilización solidaria protagonizada por milleiros de voluntarios e voluntarias procedentes doutros territorios estatais e europeos; a insatisfactoria sentenza xudicial e a escandalosa demora para acceder ás compensacións económicas  das empresas armadoras e aseguradoras…

Na dimensión estritamente política, o Prestige deixou unha pegada certamente relevante. Por unha banda, provocou o desgaste electoral do PP nos comicios municipais do ano 2003, nos xerais de 2004 e na cita galega de 2005. Aínda que cabería agardar unha maior intensidade nese devalo rexistrado nas urnas -sobre todo no propio resultado acadado por Fraga na súa derradeira comparecencia electoral (37 escanos sobre 75)- abriuse indiscutibelmente un novo ciclo na política estatal e tamén na galega. Ademais, a crise aberta pola marea negra foi utilizada para eliminar a Xosé Cuiña da carreira sucesoria de Fraga: na coñecida liorta interna que se viña desenvolvendo entre os baróns do PPdG, Aznar, Rajoy e Romay aproveitaron a conxuntura para colocar a Feijoo na primeira liña do posfraguismo. O Prestige tamén arruinou as novidosas relacións que se estableceran ao remate do ano 2001 entre Fraga e o líder da oposición, Xosé Manuel Beiras. Nunca saberemos se a continuidade daquel inédito clima instaurado na vida parlamentar podería ter provocado consecuencias relevantes na dinámica electoral galega. O presidente da Xunta renunciou a desempeñar un papel autónomo a respecto do goberno de Aznar e asumiu sen complexos as consecuencias de semellante subordinación.

Cabe sinalar unha última circunstancia chamativa neste breve repaso polos impactos políticos do Prestige. O BNG -que, naquel momento, mantiña a hexemonía opositora conseguida nas eleccións de 1997 aínda que dispuña dos mesmos escanos que o PSdG- tivo unha influenza notábel na xestación e mantemento do histórico proceso de mobilización social que se coñeceu a partir da catástrofe. A pesar desta evidencia, nos comicios de 2005, a organización nacionalista perdeu 4 deputados e os socialistas gañaron 8, conformándose unha relación de forzas (25-13) que resultou determinante na estrutura e composición do bipartito saído daquela consulta. Pasados moitos anos, apenas existen análises que permitan explicar semellante fenómeno tan paradoxal. A menos que se estableza como principal factor causal a vitoria de Rodríguez Zapatero nas eleccións xerais de 2004, derrotando nidiamente a Mariano Rajoy.

*Xesús Veiga, economista, ex-deputado do Parlamento de Galicia, profesor xubilado da USC

Publicado en ARTÍCULOS DE OPINIÓN | Comentarios desactivados en AS PEGADAS DO PRESTIGE.-Xesús Veiga*

EFECTOS POLÍTICOS DO NUNCA MÁIS.-Xoan Antón Pérez-Lema*

Este novembro estanse a cumprir os vinte anos da crise ecolóxica e política xerada polo varado e posterior afundimento do petroleiro Prestige. Unha crise nomeadamente sinalada pola incompetencia técnica do Goberno do Estado e pola súa comunicación falsa e mentireira. Naquela segunda metade de novembro e nos primeiros de decembro de 2002  centos de milleiros decatáronse que a  costa galega, máis tamén a propia cidadanía galega,ficaban á intemperie (na moi aquelada expresión de Suso de Toro).

   Esta mesma análise chegou ao cerne do Goberno galego. Fronte á submisión ao falso relato do Goberno de Madrid do conselleiro de mar Henrique López Veiga , o conselleiro Xosé Cuíña convenceu ao presidente Manuel Fraga para asumir unha xestión autónoma da crise, dende a evidencia da ineficacia e incompetencia estatais. Fraga decidiu entón nomear  Cuíña como vicepresidente da Xunta e conselleiro de Medio Ambiente. Mais a contorna de José María Aznar, consciente de que esta decisión definía de vez o PPdeG como un partido que decidiría dende a Galicia, filtrou informacións que acusaban ao político de Lalín de se aproveitar da crise para vender material dende unha das empresas participadas polo seu grupo. A acusación era falsa, pois que tres auditorías certificaron que a venda facíase a prezo de custo, mentres a familia Cuíña doaba contedores por valor de case 100.000 €. Mais abondou para botar fóra do Goberno galego a Cuíña e orientar a sucesión de Manuel Fraga cara á solución centralista do birrete de Romay Beccaria e Núñez Feijóo.

   A crise  foi determinante para a derrota electoral do PPdeG fronte ao PSdeG e BNG nas nacionais da primavera de 2005, que deron na formación do Goberno de coalición que rexeu Galicia até a primavera de 2009. E serviu tamén para afondar na conciencia ecolóxica e de País  de moi amplos sectores da cidadanía galega. O conxunto da sociedade galega sentiu os danos da Costa da Morte e o risco para a riqueza da ría de Arousa como cuestións comúns. A demostración en Compostela do 1-D de 2002 amosou un consenso na diagnose e nalgunhas das solucións, moi ben resumido naquel memorábel discurso do Obradoiro do noso Manolo Rivas: afastar o corredor atlántico usado polos petroleiros, defender a Terra e xubilar aos políticos mentiráns do momento.

    Visto dende a perspectiva dos galegos e galegas da miña xeración (até entón ben máis pendentes dos obxectivos persoais a respecto das xeracións nadas nos anos 50 e primeiros dos 60, máis comprometidas no social e político), a crise do Prestige supuxo tamén para non poucas persoas unha clara repolitización e un meirande achegamento-dende a praxe moito máis ca dende a doutrina- á liña de mensaxe e á cosmovisión do galeguismo político.

*Xoan Antón Pérez-Lema, avogado e analista político

Publicado en ARTÍCULOS DE OPINIÓN | Comentarios desactivados en EFECTOS POLÍTICOS DO NUNCA MÁIS.-Xoan Antón Pérez-Lema*

A QUIEN CORRESPONDA.-Antonio Campos Romay*

D. Miguel Delibes académico de la RAE y premio Cervantes entre otras distinciones decía tajante, (quizás por haber participado en la guerra civil), “no existe paz por injusta que sea, que no resulte preferible a la mas justa de las guerras”. En su libro “Hereje” podemos leer una de sus sensatas reflexiones,»En Moro y en Erasmo, el bien moral es, en el fondo, el fin que justifica los medios; en cambio, en Maquiavelo, la razón de Estado y el interés del Príncipe constituyen un fin en sí mismos y son los medios para la defensa del Estado. Moro y Erasmo conceden primacía a la Ética sobre la Fuerza”.

Hoy el Este de Europa es un lugar en guerra que puede convertirse en un polvorín que la estupidez supina y el animo criminal lo haga susceptible de estallar en algún momento. A partir de ahí tendrá plena validez la frase Einstein… “No sé con qué armas se luchara en la III Guerra Mundial, pero la IV Guerra Mundial será luchada con palos y piedras”. Las armas nucleares son sin duda el gran problema de la Humanidad. Con el vergonzoso complemento del papel mojado de los acuerdos firmados por las potencias nucleares y los cínicos protocolos de desarme.

«Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y sin embargo, sucedieron así». Es otra sabia frase Delibes que se corresponde a su libro «El Camino». Nuestra historia en común sobre el planeta esta llena de sangrienta violencia que siempre tiene una falacia a mano para justificar su sinrazón. Pueden ser múltiples sinrazones, pero lo único cierto es que tras de si, la herencia es una una quiebra dramática moral y material. Tras cualquiera de las guerras a poco que se hurge en su miseria asoman los motivos reales. Nacionalismo excacerbado, imperialismo, fundamentalismo religioso… Y siempre, los intereses económicos de las élites de los países involucrados en ellas que las organiza para defender su intereses. Sartre lo expone con claridad , Cuando los ricos se hacen la guerra, son los pobres los que mueren.

Comodamente tras las bambalinas se lavan las manos en la sangre de millones de personas inocentes que como ciego rebaño van al matadero. Bajo mil mascaras en que ocultar su infamia se desarrollan guerras, unas visibles y otras olvidadas, en multitud de frentes abiertos por todas las geografías y continentes anegando el mundo de dolor y muerte.

La Humanidad debiera ser capaz de sacar la careta hipócrita y denunciar sin excusas torticeras que la guerra es un crimen y quienes las instigan son criminales merecedores de castigo ejemplar. Howard Zinn, historiador y politólogo norteamericano autor de “La otra historia de los Estados Unidos” que vendió mas de un millón de ejemplares en el año 2002, ha manifestado sobre la guerra “no hay bandera lo suficientemente larga para cubrir la vergüenza de matar a gente inocente”. Igual de tajante es Aldous Huxley: “Lo absurdo y monstruoso sobre la guerra es que los hombres que no tienen conflictos personales, son entrenados para asesinar a otros a sangre fría”.

Detrás de cada guerra “respetables” empresarios con la sangre inocente amasan fortunas. Y tras los motivos económicos ocultos, la barbarie de la guerra propicia la aparición de sujetos carentes de moralidad y decencia que ven la posibilidad de dar rienda suelta a sus mas brutales instintos. Conflictos que emponzoñan la convivencia, asolan las libertades y donde las primeras victimas son la verdad, el respeto humano y la libertad de expresión.

Es hora de exigir de los políticos que manejan las marionetas que dicen pueblo soberano, por una vez muestren un rasgo de humanidad comprometiéndose con la Paz. Háganlo por hipocresía, por cinismo, o por noble convicción. Pero háganlo. Mientras ustedes se dedican a sus juegos florales, seres humanos mueren por el plomo asesino, la tortura, el hambre, la enfermedad y el desamparo.

Lo manifestaba desde su experiencia personal el general norteamericano de cinco estrellas Eisenhower, “Odio la guerra, ya que sólo un soldado que la ha vivido, es el único que ha visto su brutalidad, su inutilidad, su estupidez.

Estas letras quisieran ser un modesto alegato por la PAZ… Por el derecho al amor, a la dignidad, a poder labrar el futuro, a recuperar la nobleza del ser humano. A construir un mundo basado en los derechos humanos y no en la explotación, la injusticia social y la codicia. Por un mundo de votos y no bajo botas. Con derecho a vivir sin el sobresalto de caminar al borde de una hecatombe mundial.

Yo reivindico la ternura de la poetisa norteamericana Eve Merriam cuando expresaba su anhelo, que no puede menos de ser compartido por la humanidad digna de tal calificativo, “Sueño con dar nacimiento a un niño que pregunte; mamá, ¿qué era la guerra?

¡SI QUIERES LA PAZ, TRABAJEMOS POR LA PAZ!

*Antonio Campos Romay ha sido diputado en el Parlamento de Galicia.

Publicado en ARTÍCULOS DE OPINIÓN | Comentarios desactivados en A QUIEN CORRESPONDA.-Antonio Campos Romay*

CASTELAO, PRIMEIRO PRESIDENTE DE GALICIA.-Xoan Antón Pérez-Lema*

O vindeiro 15-N cúmprense 78 anos da constitución en Montevideo do Consello de Galiza, integrado polos catro deputados galegos eleitos nas derradeiras eleccións republicanas  que, por residir na Sudamérica, desfrutaban de liberdade de acción: Alfonso R. Castelao, Elpidio Villaverde, Antón Alonso Ríos e Ramón Suárez Picallo. O 28 de xuño de 1936 a cidadanía galega aprobara o seu Estatuto de Autonomía, cunha grandisima maioría, mais a rebelión militar e fascista do 18 de xullo impediu que o mesmo fose aprobado nas Cortes.. Xa que logo Galicia non constituira aínda as súas institucións autonómicas, mais si exercera inequívocamente o seu dereito a decidir. Velaí que fose ben decidido ( ademáis dunha xenialidade política de Castelao, seica suxerida polo lehendakari Agirre ) que os seus representantes parlamentarios constituisen ese  Consello de Galiza, como representante fideicomisario da dupla vontade do pobo galego: a electoral expresada en febreiro de 1936 e a estatuínte, expresada plebiscitariamente en xuño de 1936.

         Castelao foi elixido  Presidente do Consello e investido de poderes plenos para a negociación cos Gobernos vasco e catalán no exilio dunha acción política común, no seo de Galeusca. Das resultas deste labor Castelao fixo parte como ministro do Goberno republicano no exilio de José Giral (abril 1946-marzo 1947), con sede en París. Un Goberno que recibiu importante axuda económica e política do goberno francés, que chegou pechar a fronteira co Estado español e debater unha acción armada que fose quen de restablecer a democracia republicana no Estado español. Mais Castelao non se integrou no Goberno republicano como home de partido, senón como representante do noso País, nomeado para o efecto polo Consello de Galiza.

          Como resultado deste proceso a Constitución española de 1978 recoñeceu un acceso privilexiado á autonomía para as nacionalidades que plebiscitaran no pasado cadanseus Estatutos (Galicia, Euskadi e Catalunya), negociando cadanseu Estatuto dun xeito paccionado entre os parlamentarios galegos e os representantes da Comisión Constitucional do Congreso. No noso Estatuto, aprobado no 1981, proclámase Galicia como nacionalidade que se constitúe en Comunidade Autónoma para acceder ao seu autogoberno. É dicir, recoñécese a preexistencia nacional, histórica e política, da Galicia, a respecto da Constitución e do Estatuto.

        Como depositario da vontade autonómica e electoral da cidadanía galega, tendo en conta os longos anos de interrupción democrática, longa noite de pedra e goberno franquista de feito, o Consello de Galiza foi o lexítimo representante do noso  Pais. Xa que logo, é aquelado dicir que o seu Presidente Castelao foi o primeiro Presidente da Galicia.

*Xoan Antón Pérez-Lema, avogado e analista político

Publicado en ARTÍCULOS DE OPINIÓN | Comentarios desactivados en CASTELAO, PRIMEIRO PRESIDENTE DE GALICIA.-Xoan Antón Pérez-Lema*