A  CAÍDA DO MITO DE JUAN CARLOS DE BORBÓN.-Xesús Veiga*

De non existir a grave crise sanitaria -con todas as importantes secuelas sociais, económicas e políticas- que estamos a vivir, a actualidade política española sufriría un shock de gran impacto como consecuencia do comunicado emitido pola Casa Real para dar conta da retirada da asignación económica pública ao anterior monarca e a renuncia do actual xefe do Estado á herdanza paterna que puidese corresponderlle.

 Este anuncio oficial revela que a Casa Real dá  verosimilitude ás informacións -e ás primeiras actuacións xudiciais orixinadas polas mesmas- que establecen a participación de Juan Carlos de Borbón en prácticas financeiras presuntamente ilegais e, en todo caso, incompatíbeis co máis elemental criterio de comportamento ético esixíbel a unha persoa da súa condición. O actual Rei decide establecer un público e notorio cortalumes co seu proxenitor para tratar de minimizar a contaminación deses feitos sobre a propia institución monárquica. Seguir leyendo

Publicado en ARTÍCULOS DE OPINIÓN

ESTADO DE ALERTA: TARDE E MOI MELLORÁBEL.-Xoán Antón Pérez-Lema*

A aprobación polo Goberno do Estado do estado de “alarma” (alerta, como dicimos en galego) supón unha inédita restrición da liberdade de circulación das persoas, porque tamén é inédito este risco por pandemia. Cómpre darlle todas as oportunidades á poboación máis sensíbel ao virus.

 Mais as medidas chegaron moi tarde e chegaron desenfocadas. O Goberno do Estado debeuse impór ao inoperante concello e Comunidade madrileños e confinar o territorio desa rexión. Non o fixo e milleiros de cidadáns egoístas e irresponsábeis invadiron Galicia e outros territorios. 3/4 dos case 200 casos galegos conectan cun positivo madrileño. Mentres, varios Gobernos autonómicos demostraban que as mellores decisións son as de proximidade e adoptaban  medidas acaídas como os confinamentos en Haro (A Rioxa) e Igualada (Catalunya) e a costa murciana e a emerxencia sanitaria en Galicia ou Euskadi.

Seguir leyendo

Publicado en ARTÍCULOS DE OPINIÓN

HÉROES Y FELONES. Antonio Campos Romay *

Está crisis que nos afecta en el contexto de una pandemia vírica de cuya génesis, solo sabemos con certeza, que somos víctimas propiciatorias, está sirviendo, como en los deshielos, para contemplar lo que se oculta bajo la nieve.

En primer lugar, que son los servicios públicos, el Estado configurado como ente de derecho y de solidaridad social, de equidad, los únicos capaces de acoger en su pliegos protectores a la ciudadanía en momentos críticos. Frente a la insolidaridad de la medicina privada derivando a los pacientes del virus a la “publica”, el denodado esfuerzo de los tantas veces  denostados servidores públicos, en este caso todo el colectivo de la Sanidad, telefonistas, médicos, celadores, enfermeras, auxiliares, administrativos, limpiadoras, farmacéuticos, que con abnegada ejemplaridad han echado sobre sus espaldas la crisis entregándose hasta la extenuación en su labor.

Seguir leyendo

Publicado en ARTÍCULOS DE OPINIÓN

A FIN DO RÉXIME DO 78?.-Xoán Antón Pérez-Lema*

Dirán vostedes que sobreactúo ou falo de máis. Dirán outros que confundo os allos cos bugallos. Mais o cumio do iceberg que estamos a ver a respecto das xestións económicas persoais do Rei Emérito sinala un ponto de non retorno. Claro é que o Rei Xoan Carlos ten dereito á presunción de inocencia, tanto como calquera. Mais a súa garantía de inviolabilidade (só até o 18.06.2014, dende entón é tan imputábel teoricamente como calquera ministro ou deputado) e o bloqueo do tripartito da dereita e do PSOE á Comisión parlamentaria de pescuda pode agravar moi substancialmente a treboada que vai descargar, quer nuns días, quer nunhas semanas ou meses.

Seguir leyendo

Publicado en ARTÍCULOS DE OPINIÓN

CARTA A LA DESESPERANZA Y A LA DESAFECCIÓN.-José Luis Ortiz*

Perdonen si me siento como un ignorante, pero cada vez que me hablan de política pienso que me están vendiendo una quimera y una falacia.  Soy socialista y moriré siendo socialista, pero desde que la política es el arte de la mentira, como se ha comprobado en multitud de ocasiones, pero no sólo en España, sino en el mundo, me siento engañado. Siento que han traicionado mi esperanza, han matado mis ilusiones y que no entiende, ni de izquierdas, ni derechas, ni liberalismo, centro, socialdemocracia o democracia cristiana.

Seguir leyendo

Publicado en ARTÍCULOS DE OPINIÓN

SUPERMARTES Y MARTES IMPORTANTE.-José María Barja Pérez*

Este pasado 3/marzo fue Super Tuesday, el “supermartes”, una fecha muy esta­dounidense de la que apenas conocemos que en ella se realizan votaciones para elegir candidatos para las elecciones presidenciales. Además como mucho recor­damos que las elecciones de presidente de EE. UU. ocurren cada cuatro años en el Election Day «el pri­mer martes que sigue al primer lunes de noviembre» (este año, el 3/noviembre, su quincuagésima novena edición). Menos conocido es que la votación que realmente elige al presidente tiene lugar en «el lunes siguiente al segundo miércoles de diciembre» (este año el 14/diciembre), mientras el elegido sólo tomará posesión el Inaugura­tion Day, el 20/enero del año siguiente (que en 2021 caerá en miércoles). Además de elegir presidente,  el “Día de Elecciones” se eligen los 435 puestos del Congre­so (para un mandato de 2 años) y 35 de los 100 senadores (para un man­dato de 6 años), 13 gobernadores de estados y territorios, junto con numero­sas otras elec­ciones estatales y locales. Seguir leyendo

Publicado en ARTÍCULOS DE OPINIÓN